Video

Er zijn heel wat videofragmenten te vinden over onderwijs, over de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, over het recht op onderwijs voor alle kinderen ... Deze videolijst start met een eigen montage over het thema Kwaliteitsonderwijs.

TIP: Afhankelijk van de gebruikte browser wordt de functie Volledig scherm (rechtsonder in elk videokader) al dan niet ondersteund. Ga best via de knop Youtube (ook rechtsonder) naar de video op de website van Youtube. Daar lukt het wel om de video weer te geven op volledig scherm.

NAAR SCHOOL IN NEPAL– 1min03

Op de website van ketnet "KARREWIET"

Naar school gaan da's bij ons niet zo moeilijk. Je neemt gewoon de auto, bus of fiets, maar in Nepal, een bergachtig land in Azië met heel wat rivieren, is dat niet zo eenvoudig. Er zijn dus veel bruggen nodig, maar die zijn er niet altijd. De 16-jarige Ramaya moet daardoor elke dag een gevaarlijke weg afleggen om naar school te gaan. Daar wil de regering van Nepal iets aan doen. Ze wil binnenkort 2500 nieuwe hangbruggen plaatsen. Hopelijk kan Ramaya binnenkort dan veilig naar school!


GOED ONDERWIJS VOOR IEDEREEN? – 5MIN10

In deze nieuwe video Goed onderwijs voor iedereen? vertellen leerlingen en leerkrachten uit alle hoeken van de wereld wat kwaliteitsonderwijs kan zijn. Deze montage is een ideale inleiding op het belmoment van Saved by the bell.
Het kan ook een aanzet zijn voor een klasgesprek over waarom iedereen naar school moet gaan of over kwalitatief onderwijs.Vragen voor het gesprek kunnen zijn:
- Welke elementen om kwaliteitsonderwijs te garanderen worden hier voorgesteld? Welke elementen kan jij nog bedenken
- Waarom is het belangrijk om naast de toegang tot onderwijs (iedereen naar school) ook in te zetten op de kwaliteit van het aangeboden onderwijs (kwaliteitsonderwijs)?
- Wat kan de rol van de leerkracht zijn in het aanbieden van goed onderwijs? Ben je het eens met de uitspraken in de video
- Wie kan er zorgen dat er voldoende middelen zijn voor scholen en leerkrachten? Hoe moet dat volgens jou gebeuren? 

ONDERWIJS IN CAMBODJA – 5MIN57

Deze video is een fragment uit een langere documentaire over Cambodja. Studio Globo-collega Bieze Van Wassenhoven vroeg verschillende vrienden in Cambodja wat de situatie is van het onderwijs in het land. Cambodja krijgt heel wat internationale hulp o.a. ook voor onderwijsprojecten. Zoals veel landen in ontwikkeling probeert Cambodja stap voor stap te werken aan kwaliteitsonderwijs.
We bieden dit fragment aan omdat het verschillende elementen over de organisatie van het onderwijs toelicht. Dit is specifiek voor Cambodja, maar eigenlijk komen deze elementen of onderwerpen voor in een groter geheel van landen in ontwikkeling.

Vragen voor een gesprek kunnen zijn:
- Wat is opgevallen in deze video? Waar denk je nu aan na het bekijken van deze video?
- Welke methodes van lesgeven worden gebruikt in Cambodja?
- Wat zijn de uitdagingen voor de leerkrachten?
- Welke uitdagingen op het vlak van infrastructuur zijn er in het land?
- Wat is de rol van NGO's in de ontwikkeling van het onderwijs in Cambodja?
- Herken je elementen die ook in ons onderwijssysteem van toepassing zijn? Welke gelijkenissen zie je?
- Welke verschillen zijn er merkbaar? 

VIDEOVERHALEN UIT guatemala en mozambique – 2X 2MIN30

Comundos vzw organiseert workshops bij groepen. De deelnemers worden uitgedaagd om een kort verhaal te schrijven en te visualiseren in een fotofilmpje met geluid. Vorig jaar trok Comundos o.a. naar Guatemala en Mozambique. 2 mensen vertellen kort een situatie over onderwijs in hun streek of land.
  • Een leerkracht beschrijft welke problemen ze ondervinden om hun school te bereiken. Een weggespoelde weg maakt de tocht naar school bijzonder moeilijk. Maar ze laten de moed niet zakken in Guatemala.
  • In Mozambique pleit een medewerker van een organisatie om het secundair onderwijs goed uit te bouwen. Vroegtijdig de school opgeven kan leiden tot problemen van criminaliteit, seksueel misbruik, stroperij, ongewenste zwangerschappen ...

Vragen voor een korte gesprek:
-Welk probleem wordt in het filmpje aangekaart?
-Hoe proberen mensen iets te ondernemen om het probleem aan te pakken?
-Kan je de situaties vergelijken met onze situaties?
-In het filmpje van Guatemala spreekt men over 'het brood van de kennis'. Hoe begrijp jij deze uitdrukking?
-In het filmpje van Mozambique worden de negatieve gevolgen van het stoppen van de studies opgesomd. Kan dat ook hier gebeuren?


SUSTAINABLE DEVELOPMENT BEGINS WITH EDUCATION – 2MIN06

Deze animatiefilm in het Engels legt uit hoe onderwijs kan bijdragen tot duurzame ontwikkeling in een samenleving. Leerlingen uit de hogere graad secundair onderwijs kunnen de inhoud perfect volgen. Nadien kan een kort klasgesprek plaatsvinden.

Vragen voor het gesprek kunnen zijn:
- Wat heb je opgestoken uit deze video?
- Welke voordelen levert goed onderwijs op voor een gemeenschap?
- Voel je dat zelf ook zo aan? Kan jouw opleiding iets bijdragen tot de samenleving?

RADIOREPORTAGE VAN STIJN VERCRUYSSE IN CONGO – 3MIN30

VRT journalist Stijn Vercruysse was vorig jaar in Congo naar aanleiding van de start van de nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Hij maakte een heel goede reportage over onderwijs in Congo, over de resultaten van de Millenniumdoelstellingen (MDG2 over onderwijs) én over de link naar de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Het thema van Saved by the bell in 3 minuten radio (VRT Radio 1, programma De Ochtend, donderdag 24 september 2015). Een echte aanrader.

Global Monitoring Report 2015 - Animated launch video – 2MIN50

Dit is een animatievideo in het Engels met een overzicht van de resultaten en de uitdagingen op het vlak van onderwijs in de wereld. De video hoort bij het rapport 'Education for All Global Monitoring Report - 'Education for All 2000-2015: Achievements and challenges' dat Unesco in april 2015 publiceerde.

Vamos a Peru: Manthoc – 3MIN30

Nicolle (13), Liz (16) en Michael (13) vertellen over Manthoc, een beweging van werkende kinderen en jongeren.
Ze willen dat werkende kinderen en jongeren de hoofdrolspelers worden van hun eigen bestaan en zo hun levens- en werkomstandigheden verbeteren.
Manthoc is niet radicaal gekant tegen elke vorm van kinderarbeid. Kinderen werken meestal om bij te dragen tot het gezinsinkomen. Manthoc ziet deze realiteit onder ogen en wil de werkende kinderen een stevige plaats in de maatschappij aanbieden. Daarvoor hebben ze zelfrespect nodig en een herwaardering van hun werk. Toegang tot onderwijs en de strijd tegen alle vormen van uitbuiting van kinderen passen in deze visie.
Deze video is van de hand van Jeroen Broeckx-StoryLab in opdracht van Broederlijk Delen en VIA Don Bosco.

 

  
IEDEREEN NAAR SCHOOL? – 6MIN20

In de video Iedereen naar school? vertellen leerlingen en leerkrachten uit alle hoeken van de wereld waarom iedereen naar school moet gaan. Deze montage uit 2014 is een ideale inleiding op het belmoment van Saved by the bell. Het kan ook een aanzet zijn voor een klasgesprek over waarom iedereen naar school moet gaan of over kwalitatief onderwijs.


Onderwijs overal en voor iedereen – 6min

Een collage van beeldfragmenten waarin kinderen, jongeren en leerkrachten van over de hele wereld hun ervaringen met het onderwijs, hun verwachtingen in het onderwijs, de mooie en minder mooie kanten van onderwijs … verwoorden.
Deze video werd voor Saved by the bell 2013 gebruikt als inleiding bij de lessen voor de derde graad van het basisonderwijs en voor het secundair onderwijs. 

 


Education is everything – 2min45

 Studio Globo trok met 8 Belgen naar een internationaal kamp in Praag. Daar werkten 60 jongeren uit 7 landen een hele week rond de Millenniumdoelstellingen. Een aantal leerlingen maakte een filmfragment rond het belang van onderwijs. Zij vroegen zich af hoe mensen het zouden stellen als ze geen onderwijs hadden genoten, wat de kansen zijn die onderwijs biedt en hoe de wereld eruit zou zien als iedereen naar school kon gaan.
Deze video wordt gebruikt bij de lessuggesties voor het secundair onderwijs.

 

 

Een dag in het leven van Daniel – 6min

Daniel is 14 jaar en woont in Oeganda. Als oudste zoon moet hij meewerken op het land. Zonder zijn hulp zou de familie te weinig voedsel hebben. Daarom kan Daniel niet altijd naar school. Een film die kinderen en jongeren van hier een blik gunt op het dagelijkse leven van jongeren in Oeganda.

 

 

6556 kilometer

6556 km. Dat is de afstand tussen Brussel en Nairobi. Deze site overbrugt die in één klik.
Maks! bezocht vier scholen in Kenia die elk een link hebben met een Vlaamse school. In beide landen gingen we op zoek naar jongeren, leraren en kinderen uit die partnerscholen. Ontdek zelf de verschillen en gelijkenissen, in de filmpjes, de fotoreeksen en de artikels.
I.s.m. VVOB Scholenbanden.

De filmpjes staan op de website van 6556 kilometer: http://www.6556.be
Key gaat over een blinde leerkracht – 3min20
Father geeft de onderwijscontext in Kenia goed weer – 3min20

 

Belgian girls forced to labour at school – 2min20

 In twee Belgische scholen werd het lessenrooster voor één dag grondig gewijzigd. De jongens kregen gewoon les, maar de meisjes moesten enkele vuile werkjes opknappen.
Kijk hoe ze reageren op deze onrechtvaardigheid …
Dit experiment van Plan België wil ons aantonen dat alle meisjes ook recht hebben op goed onderwijs. In heel veel landen in de wereld is dat niet zo!

 

 

Naar school in Bwamanda

Naar school gaan en degelijk onderwijs krijgen is voor ons vanzelfsprekend. Maar niet in Congo. Beelden uit Bwamanda in de Evenaarsprovincie van RDCongo.

 

Wereldreis: een tijdschrift voor mondiale vorming in de klas

2 leerkrachten geven hun kijk op Wereldreis n.a.v. het 250ste nummer.

 

 

Voorstelling VIA Don Bosco – 3min10

Een speelse voorstelling van partner-NGO VIA Don Bosco.

 

 

VIA Don Bosco dans – 3min30

 Een videoclip met dansende scholieren van over de hele wereld. Een dans voor kwalitatief onderwijs.


Wist je dat ...

Saved by the bell bestaat al meer dan 10 jaar.


In oktober 2016 hadden we een succesvolle editie met zo maar liefst 546 scholen, goed voor 154.500 leerlingen en 8.595 leerkrachten. In het videoverslag krijg je een overzicht van enkele acties:


 

Meer video

Facebookpagina

Blijf op de hoogte en volg ons op 

facebook