Duurzame Ontwikkelings-doelstellingen

Onze belactie past in het ruimere kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. De vierde doelstelling gaat specifiek over onderwijs en legt de nadruk op kwalitatief onderwijs.

LOGO SDG4
Poster SDG OK

In september 2015 hebben de Verenigde Naties een nieuwe reeks van doelstellingen voor de wereld gelanceerd. Het zijn 17 doelen die voor alle landen in de wereld gelden omdat ze over wereldwijde uitdagingen gaan: klimaat, ongelijkheid, ecologie, duurzaamheid … én ook onderwijs. Het is niet alleen belangrijk dat kinderen en jongeren naar school kunnen gaan, ook het aangeboden onderwijs moet van goede kwaliteit zijn om het schooltraject succesvol af te ronden. Alle actoren moeten hun verantwoordelijkheid nemen: de overheid, de schooldirecties, de leerkrachten … én ook de ouders en de leerlingen zelf. Alleen dan krijgen alle kinderen de kans om naar school te gaan én om goed onderwijs te volgen bij goed opgeleide leerkrachten.