Les- en actiemateriaal

Afbeelding lager

Lesbrochure voor het lager onderwijs

In deze brochure staat de hele les voor de kinderen van het tweede tot het zesde leerjaar.

Bekijk ook de bijlagen die bij deze les horen (zie verder).

Op de laatste bladzijden vind je de tips voor het belmoment en de achtergrondinformatie.

Download
Powerpoint

Diavoorstelling met lesverloop

Met deze diavoorstelling (formaat PowerPoint) ga je stap voor stap door de les Uitwisselen over goed onderwijs.  

De diavoorstelling is geschikt voor alle leeftijden, voor kinderen van het tweede tot het zesde leerjaar.

Het is een groot bestand (462 MB) omdat ook de videofilmpjes zijn toegevoegd in deze diavoorstelling.

DOWNLOAD DE DIAVOORSTELLING

 

Afbeelding Mindmap

Bijlage: Mindmap

Korte uitleg het maken van een mindmap aan de hand van enkele voorbeelden.

Ook het beginbeeld voor de mindmap bij deze les is hierbij opgenomen.

Download
Afbeelding Instructiestrookje

Bijlage: Instructiestrookje

Dit instructiestrookje hoort bij het laatste deel van de les voor de kinderen van het tweede tot zesde leerjaar.

Per groepje is er een kopie van bladzijde 1 nodig, het strookje zelf.

Download
Afbeelding Eindtermen

Bijlage: Eindtermen bij de les voor het lager onderwijs

Deze les voor het lager onderwijs voldoet aan meerdere eindtermen. Ze zijn gebundeld in deze bijlage.

Er zijn ook enkele leerplandoelen van de verschillende onderwijsnetten opgenomen.
 

Download