Les- en actiemateriaal

PREVIEW School van de dieren

School van de dieren

De tekeningen van Maartje zijn verwerkt in een mooi boekje.

Afdrukken als boekje, met instelling 'passend'
(instellingen verschillen naargelang computer, printer en afdrukapp).

Download
preview lager

Lesbrochure voor het lager onderwijs

In deze brochure staat de hele les voor de kinderen van het tweede tot het zesde leerjaar.

Bekijk ook de bijlagen en de video die bij deze les horen (zie verder).

Op de laatste bladzijden vind je de tips voor het belmoment en de achtergrondinformatie.

 

Zie ook de tabbladen bovenaan: BEELD - LIED - VIDEO

Download

Aanbod lesonderdelen Kansen & talenten

Je kiest zelf hoe de les eruit ziet door de lesonderdelen vrij te kiezen en samen te brengen.

Wij hebben volgend voorstel om de onderdelen te combineren tot een les van 75 minuten:

  • A en B als intro
  • C, E, F en H als kern
  • en I als slot.

Je kan er ook voor kiezen om de kernles te verwerken met G of uit te breiden met D.

PREVIEW bijlage A

Bijlage A Daniël en Lidia in Oeganda.

Dit filmpje toont het dagelijkse leven van Daniël en Lidia in Oeganda. De leerlingen ontdekken dat iedereen verschillende kansen krijgt, zoals bijvoorbeeld de kans om naar school te gaan.

Na het filmpje staan de leerlingen even stil bij de gelijkenissen en de verschillen tussen hun leven en dat van Daniël of Lidia.

Zie hierboven -tabblad VIDEO- voor het afspelen van de video.

Download
PREVIEW bijlage B

Bijlage B Mindmap kansen

Bij deze activiteit met een mindmap staan de leerlingen stil bij de vraag wat kansen zijn. Welke kansen zijn er en welke kansen krijgen de leerlingen?

Je kan een koppeling maken met het filmpje ‘Daniël en Lidia in Oeganda’ (A).

Goed om weten is dat je hier het Kinderrechtenverdrag kan aanhalen.

Download
PREVIEW bijlage C

Bijlage C Rollenspel kansenrace

De kansenrace, ook wel privilege walk genoemd, is een werkvorm waarbij de leerlingen zich inleven in een andere persoon.

Het rollenspel wordt gespeeld om de kansen van elk kind, de ongelijke verdeling van deze kansen en de gevolgen ervan duidelijk te maken.

Ook de persoonsfiches en de stellingen kan je vinden in deze bijlage.

Download
PREVIEW bijlage C

Bijlage D Coöperatieve werkvorm wandel- wissel-uit

Bij deze activiteit stappen de leerlingen rond. Op het teken van de leerkracht maken ze duo’s en wisselen ze de antwoorden op de vraag van de leerkracht met elkaar uit.

Download
PREVIEW bijlage E

Bijlage E Uitleg Saved by the bell

Introduceer de actie Saved by the bell.

Verwijs naar het belmoment dat jullie op school zullen organiseren.

Download
PREVIEW bijlage F

Bijlage F Talenten ontdekken a.d.h.v. coöperatieve werkvorm placemat

De leerlingen gaan aan de slag met een placemat die in het midden op
de tafel ligt. Ze denken na over welke talenten zij en hun klasgenoten beschikken en over welke talenten ze kunnen ontwikkelen doordat ze de kans hebben om naar school te gaan.

Download
PREVIEW bijlage G

Bijlage G Vrije tekst en illustratie

De leerlingen staan stil bij de centrale vraag: ‘Welke talenten ontwikkel ik doordat ik de kans krijg om naar school te gaan?’

Deze creatieve activiteit is een mooie verwerking op de activiteit F: Talenten ontdekken a.d.h.v. coöperatieve werkvorm placemat.

Download
PREVIEW bijlage H

bijlage H Verhaal School van de dieren

Het verhaal gaat over een arend die een school opricht in een boom.

De dieren van het bos zijn hier heel erg blij mee, maar doorheen het verhaal wordt het duidelijk dat niet elk dier dezelfde kansen krijgt.

Download
PREVIEW bijlage I

Bijlage I Slotvragen

Deze laatste activiteit is bedoeld als terugkoppeling op de voorgaande lesonderdelen.

Ideaal om met jouw klas nog eens stil te staan bij het kernthema van Saved by the bell.

Download
BIJLAGE eindtermen

Bijlage: Eindtermen bij de les voor het lager onderwijs

Deze les voor het lager onderwijs voldoet aan meerdere eindtermen. Ze zijn gebundeld in deze bijlage.

Er zijn ook leerplandoelen van de verschillende onderwijsnetten opgenomen.

We stellen een Worddocument ter beschikking voor het vlot gebruik. Het wordt direct gedownload.
 

Download