Les- en actiemateriaal

preview secundair

Lesbrochure voor het secundair onderwijs

In deze brochure staat een volledig uitgeschreven les voor Saved by the bell. Je kan er ook voorstellen voor korte lesmomenten vinden.

Bekijk ook de bijlagen die bij deze les horen (zie verder).

Op de laatste bladzijden vind je de tips voor het belmoment en de achtergrondinformatie.

Download

Aanbod lesonderdelen

Naast de schoolbrede acties Free ticket to enter school en Het oneerlijke kansenspel 'donut battle' kan je ook in de klas aan de slag met het thema Onderwijskansen.

Daarvoor bieden we de keuze uit:

  • Wat-zou-ik-doen kaartspel
  • Spel met tekenen of uitbeelden
  • Aftikdiscussie over onderwijskansen
  • De ongelijkekansenquiz

Hieronder kan je de bijlagen met alle tekst en uitleg vinden. 

PREVIEW free ticket

Stap 1 Free ticket to enter school

Wereldwijd zijn er zowat 200 miljoen jongeren die geen toegang hebben tot secundair onderwijs. Jjj krijgt vandaag weer een 'free ticket to enter school.

Geef aan elke leerling die de school binnenkomt een stempel als toegangsticket, zoals een stempel in een reispas.

SPIJTIG, alle stempels en schoolpasjes zijn verdeeld.

Alternatief? Gebruik een standaard schoolstempel om dezelfde inhoudelijke actie te doen.

Gebruik deze eenvoudige poster om de stempelpost in te richten aan de schoolingang.

Download
PREVIEW donut battle

Stap 2 Het oneerlijke kansenspel 'Donut battle'

Deze schoolbrede actie Het oneerlijke kansenspel 'Donut battle' laat leerlingen inzien dat ondanks de vrije toegang tot school niet iedereen gelijke kansen heeft.

Is deze 'Donut battle' iets voor jouw school? Bekijk de speluitleg in bijlage.

Download
PREVIEW kaartspel

Bijlage: Stap 3 Wat-zou-ik-doen kaartspel

Aan de hand van kaartjes met weetjes en vragen gaan de leerlingen, verdeeld in groepjes van 5, in gesprek over onderwijskansen.

De laatste bladzijden van deze PDF zijn de af te drukken kaartjes voor de leerlingen.

Download
PREVIEW tekenen

Bijlage: Stap 3 Spel met tekenen of uitbeelden

Bekijk met de leerlingen de video over Mohamad in Libanon. Zie VIDEO.

Speel daarna een spelletje time's up, pictionary, hints of galgje aan het bord.

Download
PREVIEW aftik

Bijlage: Stap 3 Aftikdiscussie

De aftikdiscussie is een methodiek voor oudere leerlingen (3de graad).

In deze bijlage staan ook de 5 artikels in printversie.

De 5 artikels als aparte PDF-bestanden kan je via de link vinden.

Download
PREVIEW ongelijke kansen

Bijlage: Stap 3 De ongelijkekansenquiz

Een korte quiz met 8 vragen over lesgeven tijdens coronatijden.

Download het document met alle tekst en uitleg.

 

De vragen en antwoorden zijn verwerkt in een eenvoudige PowerPointpresentatie. (zie hieronder)

En/ of je kan ook een Kahoot versie van de quiz gebruiken.

Download

Bijlage: Stap 3 De ongelijkekansenquiz

De eenvoudige PowerPointpresentatie met de vragen en antwoorden van de Ongelijkekansenquiz.

Download
PREVIEW schoolquiz

School quiz

A short quiz with 8 questions about teaching in time of corona.

Download the questions and answers (PowerPoint).

And make the quiz interactive with Kahoot. Click on this link. (Play as guest)

Download